HPB Fondovi
  • Obveznički
  • Euronovčani
  • Global
  • Dionički
  • Novčani
Na dan: Vrijednost udjela: Detaljnije o fondu
HPB Invest novosti

Produžetak akcije smanjenih upravljačkih naknada

31.08.2016.

Uprava HPB-Investa donijela je odluku o produžetku akcije smanjenih upravljačkih naknada u rujnu.
Upravljačka naknada u razdoblju do 30. rujna 2016. godine za HPB Novčani fond iznos 0,85%, a za HPB Euronovčani 0,40%.