Arhiva financijskih izvješća

Dopuna financijskih izvješća

Dodatni podaci uz bilješku revidiranim godišnjim financijskim izvješćima za 2015. godinu za sljedeće fondove:

 

Maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja se naplaćuje fondovima prema članku 101. stavak 1. točka 11. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine 150/05), te članku 250. stavak 1. točka 11. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine 16/13).