Kontakti

HPB Invest d.o.o.
Strojarska cesta 20
10000 Zagreb

E-mail: hpb.invest@hpb.hr
Telefon: 0800 472 472 (Kontakt centar HPB-a dostupan radnim danom od 8 do 18) ili 01 4804 516 (od 8 do 16 sati)