Izuzeće kod oporezivanja kapitalnih dobitaka i izvješćivanje putem Obrasca JOPPD

Porezni obveznici koji su ostvarili ukupan dohodak od kapitala u tuzemstvu posredstvom financijskih posrednika, po osnovi kapitalnih dobitaka u 2018. godini te su o tome dobili potvrdu (obavijest) na svoju kućnu adresu, a ostvareni kapitalni dobitak prema dostavljenoj obavijesti je manji od 112,00 kuna te bi obveza poreza na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka, primjenom prosječne stope prireza od 12%, iznosila ukupno do 15,00 kuna,  NISU u obvezi dostaviti Obrazac JOPPD do 28. veljače 2019. godine.
Obavijest Porezne uprave nalazi se na sljedećem linku:

Oporezivanje kapitalnih dobitaka i izvješćivanje putem Obrasca JOPPD