Obavijest o izmjenama Profila rizičnosti Društva

Poštovani klijenti,

HPB Invest je izmijenio Profil rizičnosti Društva.