Smanjenje upravljačke naknade

Uprava HPB Investa donijela je Odluku o smanjenju upravljačke naknade za razdoblje od 01.03.2019. do 31.03.2019....

Objavljeni mjesečni izvještaj za ulagatelje za siječanj

HPB Invest (dalje Društvo) je dana 13.02.2019. na svojoj mrežnoj stranici objavilo mjesečni izvještaj za ulagatelje za siječanj 2019. godine. HPB Obveznički fond HPB Global fond HPB Dionički...

Objava ažuriranih Ključnih informacija za ulagatelje

HPB Invest je ažurirao i objavio Ključne informacije za ulagatelje UCITS fondova pod svojim upravljanjem. Navedeni dokumenti nalaza se na sljedećem linku: Ključne informacije za...

Smanjenje upravljačke naknade

Uprava HPB Investa donijela je Odluku o smanjenju upravljačke naknade za razdoblje od 01.02.2019. do 28.02.2019....

Promjena obveznog sadržaja Pravila HPB Kratkoročnog obvezničkog kunskog fonda

Obavještavamo sve imatelje udjela da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga rješenjem od 24.01.2019.godine, Klasa: UP/I 972-02/19-03/03, Ur. Broj 326-01-40-42-19-02 izdala odobrenje za...

Promjena obveznog sadržaja Pravila HPB Kratkoročnog obvezničkog eurskog fonda

Obavještavamo sve imatelje udjela da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga rješenjem od 24.01.2019.godine, Klasa: UP/I 972-02/19-03/02, Ur. Broj 326-01-40-42-19-02 izdala odobrenje za...

Bitne i nebitne promjene prospekata HPB Kratkoročnog obvezničkog kunskog fonda

Sukladno Uredbi o novčanim fondovima Uredba (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima te Odluci Društva da neće upravljati novčanim fondovima...

Bitne i nebitne promjene prospekata HPB Kratkoročnog obvezničkog eurskog fonda

Sukladno Uredbi o novčanim fondovima Uredba (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima te Odluci Društva da neće upravljati novčanim fondovima...

Objavljeni mjesečni izvještaj za ulagatelje za prosinac

HPB Invest (dalje Društvo) je dana 11.01.2019. na svojoj mrežnoj stranici objavilo mjesečni izvještaj za ulagatelje za prosinac 2018. godine. HPB Obveznički fond HPB Global fond HPB Dionički...

Smanjenje upravljačke naknade

Uprava HPB Investa donijela je Odluku o smanjenju upravljačke naknade za razdoblje od 1.1.2019. do 31.1.2019....