Obavijest ulagateljima

Dana 21. srpnja 2018. na snagu je stupila tzv. Uredba o novčanim fondovima (točnije: Uredba (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima) koja je uvela važne promjene u poslovanju novčanih investicijskih fondova uslijed čega je Uprava HPB Investa (dalje Društvo) donijela odluku da Društvo od 21. srpnja 2018. ne upravlja novčanim fondovima.

HPB Novčani fond promijenio je naziv u HPB Kratkoročni obveznički kunski fond, a HPB Euronovčani fond u HPB Kratkoročni obveznički eurski fond.

Osim promjene naziva i vrste fonda, trenutno nije bilo drugih izmjena.

Društvo je predalo Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje HANFA) zahtjev za odobrenjem bitnih promjena prospekata koje se odnose na ciljeve i strategiju ulaganja. Fondovi će više ulagati u obveznice Republike Hrvatske čime će se povećati rizičnost ulaganja. Promjene će također biti:

  • Valutna izloženost Fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu neće biti ograničena.
  • Razina utjecaja valutnog rizika bit će umjerena.
  • Fond će biti namijenjen ulagateljima s horizontom ulaganja duljim od 3 mjeseca.

Po primitku odobrenja od HANFA-e, Društvo će o tome obavijestiti ulagatelje.