Ukinut rad Revizorskog odbora HPB Investa i Uprava usvojila nova pravila

HPB Invest (dalje Društvo) je s 01.10.2018. godine ukinulo rad Revizorskog odbora te sve obveze i aktivnosti iz njegove dosadašnje nadležnosti prelaze u nadležnost Nadzornog odbora Društva.

Sukladno navedenom, Društvo je izmijenilo Pravila svih fondova u dijelu Organizacijska struktura Društva.