eBankarstvo

Graf kretanja vrijednosti udjela fonda

Prinosi u 5 godina

 • 2019.: 0,3%
 • 2020.: 0,0%
 • 2021: 0,6%
 • 2022.: 0,0%
 • 2023.: 0,3%
O fondu
 • Osnovne karakteristike
  • Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda. Fond također može ulagati i u repo poslove, fondove te financijske izvedenice.
  • Minimalni ulog je 100 eura (15 eura ako se radi o investicijskom planu).
  • Nema ulazne naknade, a izlazna je 1% od iznosa koji se povlači za ulaganje jednaka ili kraća od mjesec dana.
  • Preporučeni rok ulaganja – duže od šest mjeseci.
 • Ciljevi
 • Fond se može klasificirati kao kratkoročni obveznički fond.

  Investicijski  cilj  fonda  je  nastojanje  ostvarivanja  porasta  vrijednosti  imovine  te  ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu  novca  s  visokom  likvidnošću  i  niskom  volatilnosti  imovine,  a  ulaganjem  pretežito  u obveznice  a  zatim  u  depozite  te  instrumente  tržišta  novca  izdavatelja  s  područja  Republike Hrvatske te ostalih država članica EU i OECD-a.

  Društvo će  nastojati  ostvariti  opisani  investicijski cilj  te  ne  može  dati garanciju  da će  isti  biti ostvaren.

  Geografski fokus ulaganja Fonda je prema Hrvatskoj, članicama EU i OECD-a.

 • Rizici
 • Kategorije rizika i prinosa gore prikazane mogu se promijeniti s vremenom. Kategorije ocijenjene s nižim rizikom ne predstavljaju ulaganje bez rizika.

  Ovaj Fond nalazi se u kategoriji 1 zbog toga što su povijesne cijene udjela Fonda pokazale niske fluktuacije. Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen, a koje nisu obuhvaćene sintetičkim pokazateljem rizika i uspješnosti: kreditni rizik, likvidnosni rizik, rizik druge ugovorne strane, operativni rizik i rizik ulaganja u financijske izvedenice.

  Svi detalji, vezani uz rizike povezane s ulaganjem u fond, nalaze se u prospektu fonda, u poglavlju 3.

 • Naknade
 • Minimalna vrijednost ulaganja
  100 eura
  (15 eura ako se radi o investicijskom planu)
  Naknada za upravljanje
  0,8%
  Naknada depozitaru
  0,13%
  Ulazna provizija
  Ne naplaćuje se
  Izlazna provizija
  ovisno o trajanju ulaganja*
   

  Prilikom isplate (otkupa) udjela koji je pripadao ulagatelju kraće od 30 dana naplaćuje se izlazna naknada u vrijednosti 1%. Prilikom isplate (otkupa) udjela koji je pripadao ulagatelju 31 dan i dulje ne naplaćuje se izlazna naknada.

  Detalje vezane uz sve troškove fonda možete naći u prospektu fonda, u poglavlju 6 te u ključnim informacijama za ulagatelje.