eBankarstvo

HPB Obveznički fond

HPB Obveznički fond
Graf kretanja vrijednosti udjela fonda

Prinosi u 5 godina

 • 2019.: 4,4%
 • 2020.: 0,0%
 • 2021.: -2,8%
 • 2022.: -11,0%
 • 2023.: 6,8%
O fondu
 • Osnovne karakteristike
  • Fond ulaže u obveznice, instrumente tržišta novca i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih vrijednosnih papira, u omjeru ne manjem od 75% obveznice.
  • Za ulaganja iznad 35% neto vrijednosti imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, SR Njemačka i SAD, Društvo je dobilo odobrenje Agencije u skladu sa člankom 256. Zakona. Društvo može, u skladu sa strategijom fonda i tržišnim uvjetima, imati izloženost prema Republici Hrvatskoj, SR Njemačkoj ili SAD-u ispod 35% neto vrijednosti imovine fonda.
  • Minimalni ulog je 100 eura (15 eura ako se radi o investicijskom planu).
  • Nema ulazne naknade, a izlazna je 0,5% od iznosa koji se povlači za rok ulaganja kraći od 6 mjeseci.
  • Preporučeni rok ulaganja je dvije godine i dulje. 
 • Rizici
 • Kategorije rizika i prinosa gore prikazane mogu se promijeniti s vremenom. Kategorije ocijenjenenižim rizikom ne predstavljaju ulaganje bez rizika.

  Zašto je ovaj Fond u kategoriji 3? Ovaj Fond nalazi se u kategoriji 3 stoga što su povijesne cijene udjela Fonda pokazale nisku do umjerenu fluktuaciju.

  Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen, a koje nisu obuhvaćene sintetičkim pokazateljem rizika i uspješnosti: kreditni rizik, likvidnosni rizik, rizik druge ugovorne strane, operativni rizik i rizik ulaganja u financijske izvedenice.

  Svi detalji, vezani uz rizike povezane s ulaganjem u fond, nalaze se u prospektu fonda, u poglavlju 3.

 • Ciljevi
 • Cilj  fonda  je  nastojati  ostvariti  stabilan  rast  vrijednosti  udjela  kroz  duži  vremenski  period  sa ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u obveznice, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.
 • Naknade
 • Minimalna vrijednost ulaganja
  100 eura

   

  (15 eura ako se radi o investicijskom planu)

  Naknada za upravljanje

  1,50%

  Naknada depozitaru

  0,20%

  Ulazna provizija

  nema

  Izlazna provizija

  0,50% za ulaganje kraće od 6 mjeseci