UCITS fondovi društva najveće banke u hrvatskom vlasništvu.

Obavijest ulagateljima

Dana 21. srpnja 2018. na snagu je stupila tzv. Uredba o novčanim fondovima (točnije: Uredba (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima) koja je uvela važne promjene u poslovanju novčanih investicijskih fondova uslijed čega je Uprava HPB Investa (dalje Društvo) donijela odluku da Društvo od 21. srpnja 2018. ne upravlja novčanim fondovima.

HPB Novčani fond promijenio je naziv u HPB Kratkoročni obveznički kunski fond, a HPB Euronovčani fond u HPB Kratkoročni obveznički eurski fond.

Osim promjene naziva i vrste fonda, trenutno nije bilo drugih izmjena.

Društvo je predalo Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje HANFA) zahtjev za odobrenjem bitnih promjena prospekata koje se odnose na ciljeve i strategiju ulaganja. Fondovi će više ulagati u obveznice Republike Hrvatske čime će se povećati rizičnost ulaganja. Promjene će također biti:

 • Valutna izloženost Fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu neće biti ograničena.
 • Razina utjecaja valutnog rizika bit će umjerena.
 • Fond će biti namijenjen ulagateljima s horizontom ulaganja duljim od 3 mjeseca.

Po primitku odobrenja od HANFA-e, Društvo će o tome obavijestiti ulagatelje.

Tablica prinosa fondova

Naziv fondaCijenaDnevna promjena1 mjesecTekuća godina1 godinaPGP 3 godinePGP od osnutka
kratk. obv. kunski
kratk. obv. eurski
obveznički
bond plus
global
dionički

Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Svi navedeni prinosi Fonda izračunati su kao postotna promjena cijene udjela Fonda na posljednji dan navedenog razdoblja u odnosu na cijenu udjela Fonda na prvi dan istog razdoblja. Prosječan godišnji prinos (PGP) je izračunat kao geometrijski prosjek dnevnih prinosa Fonda u posljednje tri godine i od osnutka, sveden na godišnju razinu. Prinosi ne uključuju troškove ulazne i izlazne naknade. Detalje vezane uz prinose, rizike i naknade fondova možete naći u prospektu fonda, ključnim informacijama za ulagatelje i na mjesečnim izvještajima za ulagatelje. Prinose fondova u periodu od 5 godina možete pronaći na stranicama fondova.

Izdvajamo za vas

Zašto odabrati HPB Invest?

1 / 2

Lokacije

Email
Telefon
Fax
Radno vrijeme
Servisi

Kalkulatori

u na dan
  - -
  =
  - -

  Informacija je isključivo informativna i ničim ne obvezuje Banku. Najraniji datum koji možete odabrati u arhivi tečajnih lista je 1. listopada 2005. godine. Za transakciju u USD valuti čija protuvrijednost prelazi iznos od 20.000 kuna te za transakciju u ostalim valutama čija protuvrijednost prelazi iznos od 100.000 kuna Banka utvrđuje tečaj za svaku pojedinačnu transakciju. Za utvrđivanje dogovornog tečaja za pravne osobe molimo vas da nam se obratite na tel. 4805-002, dok za utvrđivanje dogovornog tečaja za fizičke osobe molimo vas da kontaktirate poslovnicu. HPB d.d. zadržava pravo u svakom trenutku promijeniti ovu tečajnu listu i/ili obustaviti trgovanje sukladno promjenama na deviznom tržištu.

  Želim provjeriti dobit za fond u vrijednosti od , u vremenskom razdoblju od do
   Dobit
   -

   Novosti