eBankarstvo

HPB Kratkoročni obveznički fond

HPB Kratkoročni obveznički fond
HPB Kratkoročni obveznički fond je otvoreni investicijski fond kojemu je investicijski cilj nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine te ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice a zatim u depozite te instrumente tržišta novca izdavatelja s područja Republike Hrvatske te ostalih država članica EU i OECD-a.
Graf kretanja vrijednosti udjela fonda

Prinosi u 5 godina

 • 2019.: 0,2%
 • 2020.: 0,3%
 • 2021.: 0,2%
 • 2022.: -2,1%
 • 2023.: -0,8%
O fondu
 • Osnovne karakteristike
  • Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda. Osim u obveznice, instrumente tržišta novca i depozite, Fond može ulagati i u repo poslove, fondove te financijske izvedenice.
  • Minimalan ulog je 50 eura (12 eura ako se radi o investicijskom planu).
  • Nema ulazne i izlazne naknade.
  • Preporučeni rok ulaganja – duže od šest mjeseci.
 • Ciljevi
 • Fond se može klasificirati kao kratkoročni obveznički fond.

  Investicijski  cilj  fonda  je  nastojanje  ostvarivanja  porasta  vrijednosti  imovine  te  ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu  novca  s  visokom  likvidnošću  i  niskom  volatilnosti  imovine,  a  ulaganjem  pretežito  u obveznice  a  zatim  u  depozite  te  instrumente  tržišta  novca  izdavatelja  s  područja  Republike Hrvatske te ostalih država članica EU i OECD-a.

  Društvo će  nastojati  ostvariti  opisani  investicijski cilj  te  ne  može  dati garanciju  da će  isti  biti ostvaren.

  Geografski fokus ulaganja Fonda je prema Hrvatskoj, članicama EU i OECD-a.

 • Rizici
 • Kategorije rizika i prinosa gore prikazane mogu se promijeniti s vremenom. Kategorije ocijenjene s nižim rizikom ne predstavljaju ulaganje bez rizika.

  Ovaj Fond nalazi se u kategoriji 1 zbog toga što su povijesne cijene udjela Fonda pokazale niske fluktuacije.

  Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen, a koje nisu obuhvaćene sintetičkim pokazateljem rizika i uspješnosti: kreditni rizik, likvidnosni rizik, rizik druge ugovorne strane, operativni rizik i rizik ulaganja u financijske izvedenice.

  Svi detalji, vezani uz rizike povezane s ulaganjem u fond, nalaze se u prospektu fonda, u poglavlju 3.

 • Naknade
 • Minimalna vrijednost ulaganja
  50 eura

   

  (12 eura ako se radi o investicijskom planu)

  Naknada za upravljanje

  0,8%

  Naknada depozitaru

  0,13%

  Ulazna provizija

  nema

  Izlazna provizija

  nema


  Detalje vezane uz sve troškove fonda možete naći u prospektu fonda, u poglavlju 6 te u ključnim informacijama za ulagatelje.