eBankarstvo

Uprava i Nadzorni odbor

Lidija Grbešić
Članica Uprave HPB Investa

Članica Uprave HPB Investa d.o.o. diplomirala je 1999. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Za vrijeme studija sudjelovala je u istraživanju tržišta investicijskih fondova i pohađa Lewisham College u Londonu. 2000. godine zapošljava se u Sektoru investicijskog bankarstva PBZ-a gdje radi na poslovima kreiranja instrukcija za depozitnu banku, cash flowa, izračuna dnevne valuacije i namire vrijednosnih papira.

2002. godine prelazi u PBZ Invest gdje u front office-u do 2004. godine radi kao fond menadžer, specijalizirana za money market instrumente, trezorske zapise, komercijalne zapise, kratkoročne državne i korporativne obveznice. Postaje direktoricom front office-a u PBZ Investu koji upravlja s pet otvorenih investicijskih fondova. U Hrvatskoj poštanskoj banci započinje s radom u svibnju 2005. godine na mjestu investicijskog savjetnika u Sektoru investicijskog bankarstva. Član uprave HPB Investa postaje 1. kolovoza 2005. godine.

Pohađala je niz obrazovnih i stručnih programa poput Finance training seminara, edukacije u NEXTRI (Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Banca Intese). Položila je ispite za investicijskog savjetnika i obavljanje brokerskih poslova.
Lidija Grbešić

David Tomašek

Zamjenik člana Uprave HPB Investa
 
David Tomašek, diplomirao je u prosincu 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Gospodarska analiza i razvoj. Od veljače 2008. do ožujka 2018. zaposlen je u Hrvatskoj poštanskoj banci u domeni računovodstva i financijske kontrole, gdje je napredovao od pripravnika do imenovanja na poziciju direktorom Direkcije kontrolinga i upravljačkog izvještavanja krajem 2012. godine. U veljači 2017. postaje zamjenik izvršnog direktora Sektora upravljanja financijama, a u ožujku 2018. izvršni direktor Sektora upravljanja financijama što je obnašao do srpnja 2018. kada postaje Direktor za strateški razvoj u HPB d.d. Na toj poziciji je bio do prosinca 2019. godine, kada izlazi iz bankarske industrije, te od 01.01.2020. prelazi na funkciju člana uprave za financije i ne-temeljno poslovanje u društvu MARAVIĆ-INŽENJERING I KONSTRUKCIJE d.o.o. iz Čakovca.
 
U razdoblju od srpnja 2018. do 01. travnja 2019. bio je predsjednik Nadzornog odbora Jadranske banke d.d. Šibenik tijekom procesa njenog pripajanja HPB-u. U ožujku 2018. imenovan je članom Nadzornog odbora društva HPB-nekretnine d.o.o., gdje početkom 2019. postaje predsjednik tog tijela.
 
Zbog prestanka mandata Predsjednika Uprave, Nadzorni odbor je po hitnom postupku, sukladno odredbama članka 42. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19, 110/21, 76/22), iz redova svojih članova za zamjenika člana Uprave imenovao gospodina Davida Tomašeka.

Nadzorni odbor

Antonijo Lokas, predsjednik Nadzornog odbora

Diplomirao je 1999. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Poslovnu karijeru započeo je 2000. u Sektoru riznice Hrvatske poštanske banke kao specijalist u kojem 2003. godine postaje glavni diler, a iste godine i rukovoditelj Odjela za poslovanje vrijednosnim papirima. 2004. godine polože ispit za ovlaštenog investicijskog savjetnika te ovlaštenog posrednika – brokera. 2005. godine prelazi na funkciju izvršnog direktora Direkcije trgovanja, a 2008. godine postaje pomoćnik izvršnog direktora Sektora riznice. Od 2009. obnaša funkciju izvršnog direktora Sektora riznice. Kroz bogatu karijeru sudjelovao je u brojnim projektima i stručnim timovima na projektima. Član je udruge ACI-Croatia od 2001 godine.

Boris Bekavac, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Diplomirao je 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Organizacija i management te magistrirao 2007. godine, smjer Financije i bankarstvo. Poslovnu karijeru u bankarstvu započeo je 1999. godine u Zagrebačkoj banci u Sektoru poslovanja sa stanovništvom, gdje je prošao kroz sve operativne razine u dijelu upravljanja prodajom i razvoja proizvoda. 2005. godine preuzima funkciju direktora Upravljanja prodajom i razvoja proizvoda financiranja. 2009. godine prelazi u UniCredit Bank d.d. BiH na mjesto zamjenika predsjednika Uprave gdje je odgovoran za područja poslovanja s građanima, pravnim osobama te podršku poslovanju. U razdoblju od 2011. do 2012. obnašao je funkciju predsjednika Nadzornog odbora UniCredit Leasing d.o.o. BiH. U razdoblju od 2012. pa do kraja 2015. bio je angažiran na poslovima strateškog savjetovanja u bankarskom i realnom sektoru, te je obnašao funkciju zamjenika predsjednika Uprave Stanić beverages d.o.o. Nakon što je bio zaposlen u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. kao Izvršni direktor Sektora poslovanja s velikim poduzećima i javnim sektorom, trenutno je zaposlen u Novoj hrvatskoj banci d.d. kao Član Uprave.