eBankarstvo

Uprava i Nadzorni odbor

Zvonimir Marić

Predsjednik Uprave HPB Investa
 
Zvonimir Marić, predsjednik Uprave diplomirao je 1999. godine na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Iste godine započinje stjecati profesionalno iskustvo u Zagrebačkoj banci d.d. na poslovima financiranja srednjih i velikih kompanija. Krajem 2006. godine prelazi na mjesto člana, a kasnije i predsjednika, uprave u brokerskoj kući KD Upravljanje imovinom d.o.o. te radi na poslovima upravljanja privatnim portfeljima. Početkom 2011. prelazi u konzultantsku kuću Polifem savjetovanje d.o.o. gdje radi na pružanju usluga savjetovanja financijskih institucija iz područja upravljanja rizicima. U srpnju 2012. prelazi u KD Investments d.o.o. na mjesto člana uprave društva. Pripajanjem KD Investments d.o.o. društvu KD Locusta fondovi d.o.o., 2015. postaje član uprave, a 2016. i predsjednik uprave, društva KD Locusta fondovi d.o.o., koje 2019. postaje dio Generali Grupe i mijenja ime u Generali Investments d.o.o. U rujnu 2023. postaje predsjednik uprave HPB Investa. Uz brojne seminare i edukacije iz financija i tržišta kapitala, ima položen i ispit za investicijskog savjetnika.

Lidija Grbešić

Članica Uprave HPB Investa
 
Članica Uprave HPB Investa d.o.o. diplomirala je 1999. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Za vrijeme studija sudjelovala je u istraživanju tržišta investicijskih fondova i pohađa Lewisham College u Londonu. 2000. godine zapošljava se u Sektoru investicijskog bankarstva PBZ-a gdje radi na poslovima kreiranja instrukcija za depozitnu banku, cash flowa, izračuna dnevne valuacije i namire vrijednosnih papira.

2002. godine prelazi u PBZ Invest gdje u front office-u do 2004. godine radi kao fond menadžer, specijalizirana za money market instrumente, trezorske zapise, komercijalne zapise, kratkoročne državne i korporativne obveznice. Postaje direktoricom front office-a u PBZ Investu koji upravlja s pet otvorenih investicijskih fondova. U Hrvatskoj poštanskoj banci započinje s radom u svibnju 2005. godine na mjestu investicijskog savjetnika u Sektoru investicijskog bankarstva. Član uprave HPB Investa postaje 1. kolovoza 2005. godine.

Pohađala je niz obrazovnih i stručnih programa poput Finance training seminara, edukacije u NEXTRI (Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Banca Intese). Položila je ispite za investicijskog savjetnika i obavljanje brokerskih poslova.

Nadzorni odbor

Antonijo Lokas, predsjednik Nadzornog odbora
 
Diplomirao je 1999. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Poslovnu karijeru započeo je 2000. u Sektoru riznice Hrvatske poštanske banke kao specijalist, 2003. postaje glavni diler, a iste godine i rukovoditelj Odjela za poslovanje vrijednosnim papirima. 2004. godine polaže ispit za ovlaštenog investicijskog savjetnika te ovlaštenog posrednika – brokera. 2005. godine prelazi na funkciju izvršnog direktora Direkcije trgovanja, 2008. postaje pomoćnik izvršnog direktora Sektora riznice, a od 2009. izvršni direktor Sektora riznice, današnjeg Sektora financijskih tržišta. Kroz bogatu karijeru sudjelovao je u brojnim projektima i stručnim timovima na projektima. Član je udruge ACI-Croatia od 2001. godine.

Boris Bekavac, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 
Diplomirao je 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Organizacija i management te magistrirao 2007. godine, smjer Financije i bankarstvo. Poslovnu karijeru u bankarstvu započeo je 1999. godine u Zagrebačkoj banci u Sektoru poslovanja sa stanovništvom, gdje je prošao sve operativne razine u dijelu upravljanja prodajom i razvoja proizvoda. 2005. godine preuzima funkciju direktora Upravljanja prodajom i razvoja proizvoda financiranja. 2009. godine prelazi u UniCredit Bank d.d. BiH na mjesto zamjenika predsjednika Uprave gdje je odgovoran za područja poslovanja s građanima, pravnim osobama te podršku poslovanju. Od 2011. do 2012. obnašao je funkciju predsjednika Nadzornog odbora UniCredit Leasing d.o.o. BiH. Od 2012. do kraja 2015. bio je angažiran na poslovima strateškog savjetovanja u bankarskom i realnom sektoru te je obnašao funkciju zamjenika predsjednika Uprave Stanić beverages d.o.o. U Hrvatskoj poštanskoj banci radi od 2016. gdje se na svoju funkciju  izvršnog direktora Sektora poslovanja s velikim poduzećima i javnim sektorom vraća u srpnju 2023. nakon pripajanja Nove hrvatske banke u kojoj je godinu dana (2022./2023.) bio član Uprave Nove hrvatske banke.  
 
David Tomašek, član Nadzornog odbora
 
David Tomašek, član Nadzornog odbora, diplomirao je u prosincu 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Gospodarska analiza i razvoj. Od veljače 2008. do ožujka 2018. zaposlen je u Hrvatskoj poštanskoj banci u domeni računovodstva i financijske kontrole, gdje je napredovao od pripravnika do imenovanja na poziciju direktorom Direkcije kontrolinga i upravljačkog izvještavanja krajem 2012. godine. U veljači 2017. postaje zamjenik izvršnog direktora Sektora upravljanja financijama, a u ožujku 2018. izvršni direktor Sektora upravljanja financijama što je obnašao do srpnja 2018. kada postaje Direktor za strateški razvoj u HPB d.d. Na toj poziciji je bio do prosinca 2019. godine, kada izlazi iz bankarske industrije, te od 01.01.2020. prelazi na funkciju člana uprave za financije i ne-temeljno poslovanje u društvu MARAVIĆ-INŽENJERING I KONSTRUKCIJE d.o.o. iz Čakovca. U razdoblju od srpnja 2018. do 01. travnja 2019. bio je predsjednik Nadzornog odbora Jadranske banke d.d. Šibenik tijekom procesa njenog pripajanja HPB-u. U ožujku 2018. imenovan je članom Nadzornog odbora društva HPB-nekretnine d.o.o., gdje početkom 2019. postaje predsjednik tog tijela.