eBankarstvo

Osnovne informacije

HPB Invest d.o.o. je društvo za upravljanje UCITS fondovima osnovano 22. srpnja 2005. godine prema Rješenju Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske od 21. srpnja 2005., Klasa: UP/I-450-08/05-02/108 Ur. broj: 567-02/05-02., u stopostotnom vlasništvu Hrvatske poštanske banke.

Temeljni kapital je 863.610,00 EUR, uplaćen u cijelosti.

Sjedište društva i mjesto uprave HPB Investa je Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb.
OIB: 77486858909
MB: 1972278
IBAN: HR2523900011100326196
Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu 20. srpnja 2005. pod brojem MBS: 080530805
Djelatnost društva je upravljanje UCITS fondovima.

Društvo može iz objektivnih razloga s ciljem povećanja učinkovitosti trećim osobama delegirati poslove koje je dužno obavljati sukladno Zakonu, uz prethodnu suglasnost Agencije te sukladno propisima na temelju Zakona i drugim relevantnim propisima. Prilikom odabira trećih osoba, Društvo vodi brigu da te osobe imaju dobar ugled, stručne kvalifikacije i iskustvo potrebno za obavljanje delegiranih poslova, te da se delegiranjem ne ugrožavaju interesi ulagatelja i Fonda.

Poslovi koje je Društvo delegiralo prema Zakonu su:
  • poslovi interne revizije na Hrvatsku poštansku banku d.d.,
  • poslovi informatičkih usluga, upravljanja i nadogradnje informacijskog sustava, upravljanje rizicima informacijskog sustava i na Hrvatsku poštansku banku d.d.,
  • poslovi pismohrane na Hrvatsku poštansku banku d.d..
 
Poslovi koje je Društvo delegiralo prema drugim zakonima i propisima su:
  • poslovi nabave i opći poslovi te poslovi kadrovske evidencije na Hrvatsku poštansku banku d.d.,
  • poslovi provođenja dubinske analize i provjere klijenata na Hrvatsku poštansku banku d.d., (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, FATCA i CRS regulativa),
  • poslovi službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO) na Hrvatsku poštansku banku d.d.,
  • poslovi računovodstva Društva na e-EUKLID d.o.o.
  • poslovi informatičkih usluga na Primera sedam d.o.o.