eBankarstvo

Osnovne informacije

HPB Invest d.o.o. je društvo za upravljanje UCITS fondovima osnovano 22. srpnja 2005. godine prema Rješenju Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske od 21. srpnja 2005., Klasa: UP/I-450-08/05-02/108 Ur. broj: 567-02/05-02., u stopostotnom vlasništvu Hrvatske poštanske banke.

Temeljni kapital Društva iznosi 5 milijuna kuna i uplaćen je u cijelosti od Hrvatske poštanske banke.

Sjedište društva i mjesto uprave HPB Investa je Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb.
OIB: 77486858909
MB: 1972278
IBAN: HR2523900011100326196
Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu 20. srpnja 2005. pod brojem MBS: 080530805
Djelatnost društva je upravljanje UCITS fondovima.

Rješenjem Hrvatske Agencije za nadzor financijskih usluga (Kl. UP/I-451-04/14-3, Ur.Br. 326-443-14-8) od 18. travnja 2014. Društvu se izdaje suglasnost za delegiranje poslova interne revizije na Hrvatsku poštansku banku.

U skladu s Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Kl. UP/I-972-02/15-01/48, Ur.Br. 326-01-440-443-15-4) od 20. studenog 2015. Društvu se izdaje suglasnost za delegiranje poslova upravljanja i nadogradnje informacijskog sustava, upravljanje rizicima informacijskog sustava i pismohrane na Hrvatsku poštansku banku.

HPB Invest je 5. studenog 2015. s Hrvatskom poštanskom bankom sklopio Ugovor o delegiranju sljedećih poslova: nabava i opći poslovi te poslovi kadrovske evidencije i pismohrana.

Poslove distribucije udjela HPB Invest delegirao je na Hrvatsku poštansku banku d.d.

Društvo je 16. ožujka 2017. sklopilo Ugovor o delegiranju poslova računovodstva s tvrtkom e-EUKLID d.o.o.