eBankarstvo

Bitne i nebitne promjene prospekata HPB Kratkoročnog obvezničkog eurskog fonda - HPB Invest

Bitne i nebitne promjene prospekata HPB Kratkoročnog obvezničkog eurskog fonda - HPB Invest

Sukladno Uredbi o novčanim fondovima Uredba (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima te Odluci Društva da neće upravljati novčanim fondovima izmijenjen i dopunjen je prospekt HPB Kratkoročnog obvezničkog eurskog fonda (u daljnjem tekstu: Fond) u dijelovima koji opisuju investicijski cilj, strategiju i ograničenja ulaganja fonda, rizike ulaganja i profil rizičnosti Fonda.U nastavku donosimo opis svih bitnih i nebitnih promjena u Prospektu HPB Kratkoročnog obvezničkog eurskog fonda.