eBankarstvo

HPB Bond plus najbolji konzervativni mješoviti fond

HPB Bond plus najbolji konzervativni mješoviti fond
Na Svjetski dan investicijskih fondova, 19. travnja, HPB Bond plus osvojio je nagradu za najbolji fond u 2023. godini u kategoriji konzervativnog mješovitog fonda, koju je dodijelilo Udruženje društava za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima Hrvatske gospodarske komore.

U Hrvatskoj je razvoj industrije fondova započeo prije 25 godina, a društvo HPB Invest na tržištu otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom danas upravlja sa šest fondova, od manje rizičnih poput kratkoročnih obvezničkih fondova, fondova s umjerenim i umjereno do visokim rizikom kao što su obveznički i mješoviti do najrizičnijeg dioničkog fonda što je u skladu s različitim ulagateljskim profilima.

Investicijski fondovi pružaju mogućnosti ulaganja u različite klase imovine te posebno na Svjetski dan investicijskih fondova podsjećamo kako je važno pridržavati se općih pravila i smjernica:

  1. Cilj: definirajte svoje financijske ciljeve, kako biste usmjerili ulaganja.
  2. Informacije: upoznajte se s vrstama ulaganja, njihovim potencijalnim prinosima i rizicima.
  3. Savjet: potražite savjete stručnjaka, kako biste donijeli što bolje odluke.
  4. Dostupnost: uložite čak i male iznose jer svaka investicija može imati utjecaj na vaš portfelj.
  5. Diverzifikacija: raznolikost je ključna - izbjegavajte stavljati „sva jaja u jednu košaru“.
  6. Dugi rok: razmišljajte dugoročno jer se tako pridonosi dugoročnom rastu.
  7. Maraton, a ne sprint: iako brze zarade mogu biti primamljive, imajte na umu da donose i veći rizik.
 
*Ovo je promidžbeni sadržaj. Prije konačne odluke o ulaganju potrebno je informirati se o fondovima odnosno upoznati se s Prospektom i pravilima fondova te proučiti Ključne informacije za ulagatelje i Informacije za ulagatelje. Više na https://www.hpb-invest.hr/hr/dokumenti-i-obrasci/12