eBankarstvo

Nastavak akcije smanjenih upravljačkih naknada - HPB Invest

Nastavak akcije smanjenih upravljačkih naknada - HPB Invest

HPB Invest nastavlja s akcijom smanjenih upravljačkih naknada. Od 1.2.2018. do 28.2.2018. upravljačke naknade će iznositi za HPB Novčani fond: 0,30%, a za HPB Euronovčani: 0,10%.HPB Invest nastavlja s akcijom smanjenih upravljačkih naknada. Od 1.2.2018. do 28.2.2018. upravljačke naknade će iznositi za HPB Novčani fond: 0,30%, a za HPB Euronovčani: 0,10%.