eBankarstvo

Nebitne promjene prospekata

Nebitne promjene prospekata
Uprava HPB Investa donijela je Odluku o usvajanju nebitnih promjena prospekata sljedećih fondova: HPB Obveznički, HPB Bond plus, HPB Global i HPB Dionički fond koja stupa na snagu 15.10.2021. Promjene se odnose na zamjene udjela bez naknade u navedenim fondovima.

Nove prospekte može naći ovdje: Dokumenti i obrasci