eBankarstvo

Obavijest o nebitnim izmjenama prospekata UCITS fondova - HPB Invest

Obavijest o nebitnim izmjenama prospekata UCITS fondova - HPB Invest

Poštovani,

Sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) Društvo je ažuriralo prospekte fondova kojima upravlja u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene prospekta. U prospekte su unesene sve izmjene izvršene tijekom 2018. godine.

Izmjene se odnose na:

HPB Dionički fond

Izmjena točke 2.5. “Tehnike i instrumenti učinkovitog upravljanja portfeljem i ulaganje u izvedene financijske instrumente” na dan 18.1.2018.

Detaljnije je opisano upravljanje kolateralom, očekivani udio imovine koji će biti obuhvaćen takvim tehnikama i slično.

Izmjena točke 3.1. „Rizici ulaganja u Fond i stupanj izloženost Fonda i Društva“ pojedinom riziku” na dan 18.1.2018.

Izbačen je brojčani prikaz i kod opisa svakog rizika dodana je rečenica koja opisuje razinu utjecaja rizika na fond.

Izmjena točke 3.5. „Povijesni prinos Fonda“, na dan 18.1.2018.

Ažurirani prinosi za 2017.

Izmjena točke 9.1. „Podaci o Društvu“ na dan 18.1.2018.

Dodan novi fond HPB Bond Plus fond, izbačen Umirovljenički fond.

Izmjena točke 9.2 „Životopis članova Nadzornog odbora“ na dan 18.1.2018.

Izmjena funkcije člana NO g. Bekavca.

Izmjena točke 5.2. „Nuđenje udjela“ te točke 9.5. „Delegirani poslovi na treće osobe“ na dan 27.2.2018.

Promjena naziva prodajnog agenta Moneta prima d.o.o. u Hrportfolio d.o.o. i adresa istog agenta.

Izmjena točke 9.2 „Životopis članova Nadzornog odbora“ na dan 4.4.2018.

Izmjena funkcije člana NO g. Bekavca i g. Tomašeka.

Izmjena točke 5.1., 5.2. i 9.5. na dan 26.6.2018. ažurirani su prodajni zastupnici sukladno raskidu Ugovora o poslovnoj suradnji s Hrvatskom poštom d.d.

Izmjena točke 5.1. na dan 26.6.2018. dodan je još jedan telefonski broj HPB Investa.

Izmjena točke 9.1. „Podaci o Društvu“ i točke 9.2. „Životopis članova NO“, na dan 20.7.2018.

U točki 9.1. promijenjeni su nazivi fondova HPB Novčani fond i HPB Euronovčani fond u HPB Kratkoročni obveznički kunski fond i HPB Kratkoročni obveznički eurski fond.

U točki 9.2. promijenjena je funkcija člana NO-a, Davida Tomašeka.

 

HPB Global fond

U točki 2.3. “Ulaganja iznad 35% neto vrijednosti imovine fonda”

Detaljnije je objašnjeno ulaganje preko 35% neto vrijednosti imovine fonda.

Izmjena točke 2.5. “Tehnike i instrumenti učinkovitog upravljanja portfeljem i ulaganje u izvedene financijske instrumente” na dan 18.01.2018.

Detaljnije je opisano upravljanje kolateralom, očekivani udio imovine koji će biti obuhvaćen takvim tehnikama i slično.

Izmjena točke 3.1. „Rizici ulaganja u Fond i stupanj izloženost Fonda i Društva“ pojedinom riziku” na dan 18.1.2018.

Izbačen je brojčani prikaz i kod opisa svakog rizika dodana je rečenica koja opisuje razinu utjecaja rizika na fond.

Izmjena točke 3.5. „Povijesni prinos Fonda“, na dan 18.1.2018.

Ažurirani prinosi za 2017.

Izmjena točke 5.2. „Nuđenje udjela“ te točke 9.5. „Delegirani poslovi na treće osobe“ na dan 27.2.2018.

Promjena naziva prodajnog agenta Moneta prima d.o.o. u Hrportfolio d.o.o. i adresa istog agenta.

Izmjena točke 9.1. „Podaci o Društvu“ na dan 18.1.2018.

Dodan novi fond HPB Bond Plus fond, izbačen Umirovljenički fond.

Izmjena točke 9.2 „Životopis članova Nadzornog odbora“ na dan 18.1.2018.

Izmjena funkcije člana NO g. Bekavca.

Izmjena točke 9.2 „Životopis članova Nadzornog odbora“ na dan 4.4.2018.

Izmjena funkcije člana NO g. Bekavca i g. Tomašeka.

Izmjena točke 5.1., 5.2. i 9.5. na dan 26.6.2018. ažurirani su prodajni zastupnici sukladno raskidu Ugovora o poslovnoj suradnji s Hrvatsko poštom d.d.

Izmjena točke 5.1. dodan je još jedan telefonski broj HPB Investa.

Izmjena točke 9.1. „Podaci o Društvu“ i točke 9.2. „Životopis članova NO“, na dan 20.7.2018.

U točki 9.1. promijenjeni su nazivi fondova HPB Novčani fond i HPB Euronovčani fond u HPB Kratkoročni obveznički kunski fond i HPB Kratkoročni obveznički eurski fond.

U točki 9.2. promijenjena je funkcija člana NO-a, Davida Tomašeka.

 

HPB Bond Plus fond

Izmjena točke 5.2. „Nuđenje udjela“ te točke 9.5. „Delegirani poslovi na treće osobe“ na dan 27.2.2018.

Promjena naziva prodajnog agenta Moneta prima d.o.o. u Hrportfolio d.o.o. i adresa istog agenta.

Izmjena točke 9.2 „Životopis članova Nadzornog odbora“ na dan 4.4.2018.

Izmjena funkcije člana NO g. Bekavca i g. Tomašeka.

Izmjena točke 5.1., 5.2. i 9.5. na dan 26.6.2018. ažurirani su prodajni zastupnici sukladno raskidu Ugovora o poslovnoj suradnji s Hrvatskom poštom d.d.

Izmjena točke 5.1. na dan 26.6.2018. dodan je još jedan telefonski broj HPB Investa.

Izmjena točke 9.1. „Podaci o Društvu“ i točke 9.2. „Životopis članova NO“, na dan 20.7.2018.

U točki 9.1. promijenjeni su nazivi fondova HPB Novčani fond i HPB Euronovčani fond u HPB Kratkoročni obveznički kunski fond i HPB Kratkoročni obveznički eurski fond.

U točki 9.2. promijenjena je funkcija člana NO-a, Davida Tomašeka.

 

HPB Obveznički fond

U točki 2.3. “Ulaganja iznad 35% neto vrijednosti imovine fonda” na 18.1.2018.

Detaljnije je objašnjeno ulaganje preko 35% neto vrijednosti imovine fonda.

Izmjena točke 2.5. “Tehnike i instrumenti učinkovitog upravljanja portfeljem i ulaganje u izvedene financijske instrumente” na dan 18.1.2018.

Detaljnije je opisano upravljanje kolateralom, očekivani udio imovine koji će biti obuhvaćen takvim tehnikama i slično.

Izmjena točke 3.1. „Rizici ulaganja u Fond i stupanj izloženost Fonda i Društva“ pojedinom riziku” na dan 18.1.2018.

Izbačen je brojčani prikaz i kod opisa svakog rizika dodana je rečenica koja opisuje razinu utjecaja rizika na fond.

Izmjena točke 3.5. „Povijesni prinos Fonda“, na dan 18.1.2018.

Ažurirani prinosi za 2017.

Izmjena točke 9.1. „Podaci o Društvu“ na dan 18.1.2018.

Dodan novi fond HPB Bond Plus fond, izbačen Umirovljenički fond.

Izmjena točke 9.2 „Životopis članova Nadzornog odbora“ na dan 18.1.2018.

Izmjena funkcije člana NO g. Bekavca.

Izmjena točke 5.2. „Nuđenje udjela“ te točke 9.5. „Delegirani poslovi na treće osobe“ na dan 27.2.2018.

Promjena naziva prodajnog agenta Moneta prima d.o.o. u Hrportfolio d.o.o. i adresa istog agenta.

Izmjena točke 9.2 „Životopis članova Nadzornog odbora“ na dan 4.4.2018.

Izmjena funkcije člana NO g. Bekavca i g. Tomašeka.

Izmjena točke 5.1., 5.2. i 9.5. na dan 26.6.2018. ažurirani su prodajni zastupnici sukladno raskidu Ugovora o poslovnoj suradnji s Hrvatskom poštom d.d.

Izmjena točke 5.1. na dan 26.6.2018. dodan je još jedan telefonski broj HPB Investa.

Izmjena točke 9.1. „Podaci o Društvu“ i točke 9.2. „Životopis članova NO“, na dan 20.7.2018.

U točki 9.1. promijenjeni su nazivi fondova HPB Novčani fond i HPB Euronovčani fond u HPB Kratkoročni obveznički kunski fond i HPB Kratkoročni obveznički eurski fond.

U točki 9.2. promijenjena je funkcija člana NO-a, Davida Tomašeka.

 

HPB Kratkoročni obveznički kunski fond

U točki 2.3. “Ulaganja iznad 35% neto vrijednosti imovine fonda” na 18.1.2018.

Detaljnije je objašnjeno ulaganje preko 35% neto vrijednosti imovine fonda.

Izmjena točke 2.5. “Tehnike i instrumenti učinkovitog upravljanja portfeljem i ulaganje u izvedene financijske instrumente” na dan 18.1.2018.

Detaljnije je opisano upravljanje kolateralom, očekivani udio imovine koji će biti obuhvaćen takvim tehnikama i slično.

Izmjena točke 3.1. „Rizici ulaganja u Fond i stupanj izloženost Fonda i Društva“ pojedinom riziku” na dan 18.1.2018.

Izbačen je brojčani prikaz i kod opisa svakog rizika dodana je rečenica koja opisuje razinu utjecaja rizika na fond.

Izmjena točke 3.5. „Povijesni prinos Fonda“, na dan 18.1.2018.

Ažurirani prinosi za 2017.

Izmjena točke 9.1. „Podaci o Društvu“ na dan 18.1.2018.

Dodan novi fond HPB Bond Plus fond, izbačen Umirovljenički fond.

Izmjena točke 9.2 „Životopis članova Nadzornog odbora“ na dan 18.1.2018.

Izmjena funkcije člana NO g. Bekavca.

Izmjena točke 5.2. „Nuđenje udjela“ te točke 9.5. „Delegirani poslovi na treće osobe“ na dan 27.2.2018.

Promjena naziva prodajnog agenta Moneta prima d.o.o. u Hrportfolio d.o.o. i adresa istog agenta.

Izmjena točke 9.2 „Životopis članova Nadzornog odbora“ na dan 4.4.2018.

Izmjena funkcije člana NO g. Bekavca i g. Tomašeka.

Izmjena točke 5.1., 5.2. i 9.5. na dan 26.6.2018. ažurirani su prodajni zastupnici sukladno raskidu Ugovora o poslovnoj suradnji s Hrvatskom poštom d.d.

Izmjena točke 5.1. na dan 26.6.2018. dodan je još jedan telefonski broj HPB Investa.

Izmjena točke 1. na dan 20.7.2018.  Uvod: izbačen dio o novčanim fondovima, gdje se objašnjava što su novčani fondovi.

Izmjena točke 1.1.1. na dan 20.7.2018.  Osnovni podaci o fondu: izbačen dio rečenice: vrsta fonda je novčani fond.

Izmjena točke 3.1.5. na dan 20.7.2018.  Izbačen dio rečenice: rizik specifičan za novčani fond.

Izmjena točke 3.4. na dan 20.7.2018.   Promijenjen naziv u povijesnim prinosima i tablici profila rizičnosti.

Izmjena točke 9.1. „Podaci o Društvu“ i točke 9.2. „Životopis članova NO“, na dan 20.7.2018.

U točki 9.1. promijenjeni su nazivi fondova HPB Novčani fond i HPB Euronovčani fond u HPB Kratkoročni obveznički kunski fond i HPB Kratkoročni obveznički eurski fond.

U točki 9.2. promijenjena je funkcija člana NO-a, Davida Tomašeka.

HPB Kratkoročni obveznički eurski fond

U točki 2.3. “Ulaganja iznad 35% neto vrijednosti imovine fonda” na 18.1.2018.

Detaljnije je objašnjeno ulaganje preko 35% neto vrijednosti imovine fonda.

Izmjena točke 2.5. “Tehnike i instrumenti učinkovitog upravljanja portfeljem i ulaganje u izvedene financijske instrumente” na dan 18.1.2018.

Detaljnije je opisano upravljanje kolateralom, očekivani udio imovine koji će biti obuhvaćen takvim tehnikama i slično.

Izmjena točke 3.1. „Rizici ulaganja u Fond i stupanj izloženost Fonda i Društva“ pojedinom riziku” na dan 18.1.2018.

Izbačen je brojčani prikaz i kod opisa svakog rizika dodana je rečenica koja opisuje razinu utjecaja rizika na fond.

Izmjena točke 3.5. „Povijesni prinos Fonda“, na dan 18.1.2018.

Ažurirani prinosi za 2017.

Izmjena točke 9.1. „Podaci o Društvu“ na dan 18.1.2018.

Dodan novi fond HPB Bond Plus fond, izbačen Umirovljenički fond.

Izmjena točke 9.2 „Životopis članova Nadzornog odbora“ na dan 18.1.2018.

Izmjena funkcije člana NO g. Bekavca.

Izmjena točke 5.2. „Nuđenje udjela“ te točke 9.5. „Delegirani poslovi na treće osobe“ na dan 27.2.2018.

Promjena naziva prodajnog agenta Moneta prima d.o.o. u Hrportfolio d.o.o. i adresa istog agenta.

Izmjena točke 9.2 „Životopis članova Nadzornog odbora“ na dan 4.4.2018.

Izmjena funkcije člana NO g. Bekavca i g. Tomašeka.

Izmjena točke 5.1., 5.2. i 9.5. na dan 26.6.2018. ažurirani su prodajni zastupnici sukladno raskidu Ugovora o poslovnoj suradnji s Hrvatskom poštom d.d.

Izmjena točke 5.1. na dan 26.6.2018. dodan je još jedan telefonski broj HPB Investa.

Izmjena točke 1. na dan 20.7.2018.  Uvod: izbačen dio o novčanim fondovima, gdje se objašnjava što su novčani fondovi.

Izmjena točke 1.1.1. na dan 20.7.2018.  Osnovni podaci o fondu: izbačen dio rečenice: vrsta fonda je novčani fond.

Izmjena točke 3.1.5. na dan 20.7.2018.  Izbačen dio rečenice: rizik specifičan za novčani fond.

Izmjena točke 3.4. na dan 20.7.2018.   Promijenjen naziv u povijesnim prinosima i tablici profila rizičnosti.

Izmjena točke 9.1. „Podaci o Društvu“ i točke 9.2. „Životopis članova NO“, na dan 20.7.2018.

U točki 9.1. promijenjeni su nazivi fondova HPB Novčani fond i HPB Euronovčani fond u HPB Kratkoročni obveznički kunski fond i HPB Kratkoročni obveznički eurski fond.

U točki 9.2. promijenjena je funkcija člana NO-a, Davida Tomašeka.

Novi prospekti objavljeni su na mrežnoj stranici HPB Investa pod Dokumenti i obrasci/Prospekti i pravila (link: https://www.hpb-invest.hr/dokumenti-i-obrasci).