eBankarstvo

Obavijest o nebitnim izmjenama prospekata UCITS fondova - HPB Invest

Obavijest o nebitnim izmjenama prospekata UCITS fondova - HPB Invest

Društvo je ažuriralo prospekte svih fondova kojima upravlja u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene prospekta.Nebitne promjene nastale su u sljedećim točkama prospekata svih fondova pod upravljanjem Društva:

  • Točka 5.2. Nuđenje udjela Fonda: Rečenica „Poslove nuđenja udjela Fonda, osim Društva, obavlja i Hrvatska poštanska banka d.d., Hrvatska pošta d.d. te Moneta prima d.o.o, temeljem sklopljenih ugovora o poslovnoj suradnji.“ mijenja se i glasi „Poslove nuđenja udjela Fonda, osim Društva, obavlja i Hrvatska poštanska banka d.d., Hrvatska pošta d.d. i Hrportfolio d.o.o., temeljem sklopljenih ugovora o poslovnoj suradnji.“
  • Točka 9.5. Delegiranje poslova na treće osobe: Rečenica „Društvo je društvima Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, Zagreb; Moneta prima d.o.o. za trgovinu, poslovno savjetovanje i poslovne usluge, Radnička cesta 32, Zagreb te društvu Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, Zagreb; delegiralo poslove nuđenja udjela.“ mijenja se i glasi „Društvo je društvima Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, Zagreb; Hrportfolio d.o.o. za poslovno savjetovanje i poslovne usluge, Radnička cesta 30, Zagreb te društvu Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, Zagreb; delegiralo poslove nuđenja udjela.“

Novi prospekti objavljeni su na mrežnoj stranici HPB Investa pod Dokumenti i obrasci/Prospekti i pravila (link: https://www.hpb-invest.hr/dokumenti-i-obrasci).