eBankarstvo

Obavijest o nebitnim izmjenama prospekata UCITS fondova - HPB Invest

Obavijest o nebitnim izmjenama prospekata UCITS fondova - HPB Invest

Prospekti fondova promijenjeni su na način da su propisani elementi njegova sadržaja pojašnjeni jasnije i detaljnije kako bi ulagatelji bili transparentnije informirani.

Nebitne promjena prospekata, stupaju na snagu 08.03.2019. godine.HPB Dionički fond

Dodana je tablica s kronologijom izmjena prospekta u zaglavlju Prospekta.

U točki 1.1.1. dodani su podaci o bitnim izmjenama i dopunama Prospekta i Pravila, dodana tablica s glavnim karakteristikama Fonda.

U točki 2.2. ažuriran je profil tipičnog ulagatelja.

Povijesni prinos iz točke 3.4. premješten je u točku 2.3.

U točki 2.5. jasnije je opisano ulaganje u imovinu drugog investicijskog fonda.

U točki 2.6. i 2.6.1. dopunjen je opis tehnika učinkovitog upravljanja portfeljem prema Odjeljku B, SFTR Uredbe.

U točki 2.6.2. detaljnije su opisana ulaganja u izvedene financijske instrumente.

U točki 3. ažurirani su  i identificirani svi rizici te sklonost fonda navedenim rizicima, izmijenjen je tabelarni prikaz identificiranih rizika i sklonost fonda pojedinom riziku, jasno i sažeto su na jednom mjestu opisani svi rizici na način da su transparentni i lako razumljivi ulagaču ili potencijalnom ulagaču te je identificirana vrsta imovine koja je pojedinom riziku izložena.

Jasnije i detaljnije su opisani dijelovi prospekta (točke 4. i 5.) koji se odnose na izračun neto vrijednosti imovine i nuđenje, izdavanje, otkup, zamjenu i raspolaganje udjelima u Fondu.

Točka 6. ažurirana je na način da su detaljnije opisane naknade, te je dodana tablica s naknadama koje Fond naplaćuje.

Jasnije i detaljnije su propisane i ostale točke prospekta kojima se ulagateljima daju informacije o  obustavi izdavanju i otkupu udjela, likvidaciji i pripajanju Fonda, delegiranim poslovima kao i sukobu interesa u odnosu na poslove Depozitara.

 

HPB Global fond,

Dodana je tablica s kronologijom izmjena prospekta u zaglavlju Prospekta.

U točki 1.1.1. dodani su podaci o bitnim izmjenama i dopunama Prospekta i Pravila, dodana tablica s glavnim karakteristikama Fonda.

U točki 2.2. ažuriran je profil tipičnog ulagatelja.

Povijesni prinos iz točke 3.4. premješten je u točku 2.3.

U točki 2.4. razdvojena su ulaganja u depozite i repo ugovore od obveznica i instrumenata tržišta novca te nedavno izdanih i neuvrštenih prenosivih vrijednosnih papira radi jasnijeg pregleda i bolje informiranosti ulagača.

U točki 2.6. jasnije je opisano ulaganje u imovinu drugog investicijskog fonda.

U točki 2.7. i 2.7.1. dopunjen je opis tehnika učinkovitog upravljanja portfeljem prema Odjeljku B, SFTR Uredbe.

U točki 2.7.2. detaljnije su opisana ulaganja u izvedene financijske instrumente.

U točki 3. ažurirani su  i identificirani svi rizici te sklonost fonda navedenim rizicima, izmijenjen je tabelarni prikaz identificiranih rizika i sklonost fonda pojedinom riziku, jasno i sažeto su na jednom mjestu opisani svi rizici na način da su transparentni i lako razumljivi ulagaču ili potencijalnom ulagaču te je identificirana vrsta imovine koja je pojedinom riziku izložena.

Jasnije i detaljnije su opisani dijelovi prospekta (točke 4. i 5.) koji se odnose na izračun neto vrijednosti imovine i nuđenje, izdavanje, otkup, zamjenu i raspolaganje udjelima u Fondu.

Točka 6. ažurirana je na način da su detaljnije opisane naknade, te je dodana tablica s naknadama koje Fond naplaćuje.

Jasnije i detaljnije su propisane i ostale točke prospekta kojima se ulagateljima daju informacije o  obustavi izdavanju i otkupu udjela, likvidaciji i pripajanju Fonda, delegiranim poslovima kao i sukobu interesa u odnosu na poslove Depozitara.

 

HPB Obveznički fond i HPB Bond plus fond

Dodana je tablica s kronologijom izmjena prospekta u zaglavlju Prospekta.

U točki 1.1.1. dodani su podaci o bitnim izmjenama i dopunama Prospekta i Pravila, dodana tablica s glavnim karakteristikama Fonda.

U točki 2.2. ažuriran je profil tipičnog ulagatelja.

Povijesni prinos iz točke 3.4. premješten je u točku 2.3.

U točki 2.6. jasnije je opisano ulaganje u imovinu drugog investicijskog fonda.

U točki 2.7. i 2.7.1. dopunjen je opis tehnika učinkovitog upravljanja portfeljem prema Odjeljku B, SFTR Uredbe.

U točki 2.7.2. detaljnije su opisana ulaganja u izvedene financijske instrumente.

U točki 3. ažurirani su  i identificirani svi rizici te sklonost fonda navedenim rizicima, izmijenjen je tabelarni prikaz identificiranih rizika i sklonost fonda pojedinom riziku, jasno i sažeto su na jednom mjestu opisani svi rizici na način da su transparentni i lako razumljivi ulagaču ili potencijalnom ulagaču te je identificirana vrsta imovine koja je pojedinom riziku izložena.

Jasnije i detaljnije su opisani dijelovi prospekta (točke 4. i 5.) koji se odnose na izračun neto vrijednosti imovine i nuđenje, izdavanje, otkup, zamjenu i raspolaganje udjelima u Fondu.

Točka 6. ažurirana je na način da su detaljnije opisane naknade, te je dodana tablica s naknadama koje Fond naplaćuje.

Jasnije i detaljnije su propisane i ostale točke prospekta kojima se ulagateljima daju informacije o  obustavi izdavanju i otkupu udjela, likvidaciji i pripajanju Fonda, delegiranim poslovima kao i sukobu interesa u odnosu na poslove Depozitara.

 

HPB Kratkoročni obveznički eurski fond

U točki 6. jasnije je opisano da se ulazna naknada ne naplaćuje prilikom kupnje udjela u Fondu.

U točki 9.6.6. dodano načelo razmjernosti koje je propisano Politikom primitaka Društva.

U točki 5. detaljnije je opisan postupak izdavanja, otkupa ili zamjene udjela kada Društvo ili prodajni zastupnik zaprimi zahtjev.

 

HPB Kratkoročni obveznički kunski fond

U točki 6. jasnije je opisano da se ulazna i izlazna naknada ne naplaćuje prilikom kupnje i otkupa udjela u Fondu. U točki 9.6.6. dodano načelo razmjernosti koje je propisano Politikom primitaka Društva.

U točki 5. detaljnije je opisan postupak izdavanja, otkupa ili zamjene udjela kada Društvo ili prodajni zastupnik zaprimi zahtjev.

 

Novi prospekti objavljeni su na mrežnoj stranici HPB Investa pod Dokumenti i obrasci/Prospekti i pravila (link: https://www.hpb-invest.hr/dokumenti-i-obrasci).