eBankarstvo

Obavijest o nebitnim izmjenama prospekata UCITS fondova kojima upravlja HPB Invest d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo)

Obavijest o nebitnim izmjenama prospekata UCITS fondova kojima upravlja HPB Invest d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo)
Poštovani,

Sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16 i 126/19, 110/21, 76/22) u daljnjem tekstu: Zakon) Društvo je ažuriralo prospekte fondova kojima upravlja u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene prospekta.

Popis promjena za:
Na Naslovnici fonda izmijenjen je broj verzije dokumenta, početak primjene i datum objave. U točki 2.2. dodana je rečenica "Fond nije primjeren za ulagatelje koji nisu spremni prilagoditi svoje preferencije prema održivosti" te je dodana definicija "preferencije u pogledu održivosti".

Navedene izmjene i dopune prospekata svih UCITS fondova primjenjuju se od 22. studenoga 2022. godine.

HPB Invest

Uprava Društva