eBankarstvo

Obavijest o nebitnim izmjenama prospekata UCITS fondova kojima upravlja HPB Invest d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) - HPB Invest

Obavijest o nebitnim izmjenama prospekata UCITS fondova kojima upravlja HPB Invest d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) - HPB Invest

Poštovani,

Sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16 i 126/19) u daljnjem tekstu: Zakon) Društvo je ažuriralo prospekte fondova kojima upravlja u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene prospekta.Popis promjena za: HPB Dionički fond, HPB Global fond, HPB Kratkoročni obveznički kunski fond HPB Bond Plus fond, HPB Obveznički fond i HPB Kratkoročni obveznički eurski fond:

Na Naslovnici fonda izmijenjen je broj verzije dokumenta, početak primjene i datum objave.

U Tablici kronologije dodana je nova inačica.

U točki 1.1.2. „Pojedinosti o glavnim značajkama udjela fonda“ naziv poslovnice preimenovan je u centre.

U točki 2.3. „Povijesni prinosi fonda“ ažurirani su prinosi za 2020.godinu.

U točki 5.1. „Osnovne odredbe izdavanja, otkupa i zamjene udjela“ naziv poslovnice preimenovan je u centre, dodano mobilno bankarstvo

U točki 5.2. „Distribucija“ dodan je dokumenta kojeg treba uručiti klijentu: Informacije za ulagatelje.

U točki 5.3. „Izdavanje udjela“ dodano mobilno bankarstvo i dodan dokument kojeg treba uručiti klijentu: Informacije za ulagatelje.

U točki 5.4. „Otkup udjela“ dodano mobilno bankarstvo.

U točki 5.5. „Zamjena udjela“ dodano mobilno bankarstvo.

U točki 6.1. „Općenito“ dodana rečenica: Društvo ne naplaćuje naknadu za uspješnost.

U točki 8. „Porezni status Fonda“ ažurirana je stopa poreza na kapitalni dobitak sa 12% na 10%.

U točki 9.2. „Životopis članova Nadzornog odbora“ izmijenjena je trenutna funkcija g. Borisa Bekavca i sada glasi: Izvršni direktor Sektora poslovanja s velikim poduzećima i javnim sektorom.

Popis promjena za: HPB Bond Plus fond, HPB Obveznički fond i HPB Kratkoročni obveznički eurski fond:

U točki 5.1. „Osnovne odredbe izdavanja, otkupa i zamjene udjela“  brisana naznaka da se putem Internet bankarstva može kupovati i otkupljivati udjele samo u kunama.

Popis promjena za: HPB Global fond i HPB Dionički fond:

U točki 1.1.1.  „Osnovni podaci o Fondu: Glavne karakteristike Fonda“  promijenjen je iznos izlazne naknade koji je iznosio 1,5% za ulaganja do jedne godine, a sada iznosi 1% te objašnjenje  da se za ulaganja duže od jedne godine ne naplaćuje izlazna naknada.

U točki 6.3. „Iznosi naknada“ promijenjen je u tablici iznos izlazne naknade koji je iznosio 1,5% za ulaganja do jedne godine, a sada iznosi 1% te objašnjenje  ispod tablice da se za ulaganja duže od jedne godine ne naplaćuje izlazna naknada.

Navedene izmjene i dopune prospekata svih UCITS fondova primjenjuju se od 14. veljače 2021. godine.

HPB Invest

Uprava Društva

U Zagrebu, 12.2.2021. godine.