eBankarstvo

Obavijest o nebitnim izmjenama prospekata UCITS fondova kojima upravlja HPB Invest d.o.o.

Obavijest o nebitnim izmjenama prospekata UCITS fondova kojima upravlja HPB Invest d.o.o.

Poštovani,

Sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16 i 126/19, 110/21, 76/22) u daljnjem tekstu: Zakon) Društvo je ažuriralo prospekte fondova kojima upravlja u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene prospekta.
 

Popis promjena za: HPB Dionički fond, HPB Global fond, HPB Kratkoročni obveznički kunski fond, HPB Obveznički fond, HPB Kratkoročni obveznički eurski fond:

Na Naslovnici fonda izmijenjen je broj verzije dokumenta, početak primjene i datum objave.
U točki 3.1.izmijenjen je tekst koji opisuje skalu rizičnosti, ažuriran je prikaz rizika koji čini profil rizičnosti Fonda, kao i pojedinačne sklonosti rizicima.
U točki 3.2. izmijenjen je dio koji se odnosi na rizik održivosti, dodan je tekst koji opisuje da se rizik održivosti uzima u obzir prilikom donošenja investicijskih odluka, ali Fond nema propisana ograničenja ulaganja prema navedenom riziku, detaljnije je opisan utjecaj rizika održivosti na uspješnost Fonda.
U točki 3.3.izmijenjen je tekst koji opisuje skalu rizičnosti i detaljnije je opisana sklonost pojedinim rizicima, ažuriran je prikaz rizika koji čini profil rizičnosti Društva.
 

Popis promjena za: HPB Bond Plus fond:

Na Naslovnici fonda izmijenjen je broj verzije dokumenta, početak primjene i datum objave.
U točki 2.2. izmijenjena je rečenica koja se odnosi na znanje klijenata o poslovanju investicijskih fondova. Riječ osnovno zamijenjena je sa riječi dobro.
U točki 3.1.izmijenjen je tekst koji opisuje skalu rizičnosti, ažuriran je prikaz rizika koji čini profil rizičnosti Fonda, kao i pojedinačne sklonosti rizicima.
U točki 3.2. izmijenjen je dio koji se odnosi na rizik održivosti, dodan je tekst koji opisuje da se rizik održivosti uzima u obzir prilikom donošenja investicijskih odluka, ali Fond nema propisana ograničenja ulaganja prema navedenom riziku, detaljnije je opisan utjecaj rizika održivosti na uspješnost Fonda.
U točki 3.3.izmijenjen je tekst koji opisuje skalu rizičnosti i detaljnije je opisana sklonost pojedinim rizicima, ažuriran je prikaz rizika koji čini profil rizičnosti Društva.


Navedene izmjene i dopune prospekata svih UCITS fondova primjenjuju se od 01. kolovoza 2022. godine.


HPB Invest
Uprava Društva