eBankarstvo

Obavijest o pripajanju HPB fondova

Obavijest o pripajanju HPB fondova
Ovim putem obavještavamo sve ulagatelje da je s datumom 24. travnja 2024. godine provedeno pripajanje HPB Kratkoročnog obvezničkog eurskog fonda HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu. Provedbom pripajanja HPB Kratkoročni obveznički eurski fond je prestao postojati, a sva imovina, prava i obveze prešla su na HPB Kratkoročni obveznički fond. Zadnja izračunata cijena HPB Kratkoročnog obvezničkog eurskog fonda za dan 24.04.2024. iznosila je 108,3953 EUR.
 
Nastavno na odredbu čl. 178. st. 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22) s danom 25.04.2024. godine svi zahtjevi za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu mogu se nesmetano zadavati.
 
Vaš HPB Invest