eBankarstvo

Obavijest ulagateljima o potrebi ažuriranja podataka

Obavijest ulagateljima o potrebi ažuriranja podataka
Zakonski* i regulatorni propisi obvezuju evidentiranje točnih i potpunih podataka o ulagateljima HPB Invest-a, ljubazno molimo sve ulagatelje koji su zaprimili pisanu obavijest od HPB Invest-a da se najkasnije do 30. studenog 2021. godine jave u najbliži Centar/Ispostavu Hrvatske poštanske banke d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) u svrhu prikupljanja i ažuriranja osobnih podataka kako bi nesmetano nastavili našu suradnju i poslovanje.
 
Prilikom dolaska u Centar/Ispostavu Banke potrebno je predočiti:
  • važeći identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica te OIB ako nije naveden u dokumentu),
  • porezni broj ako niste porezni obveznik Republike Hrvatske. 
Za dodatne informacije možete nam se obratiti putem telefona 01/4804 516 ili 01/4888 202, od ponedjeljka do petka, od 08:00 do 16:00 sati ili na e-mail adresu hpb.invest@hpb.hr.

* Opći porezni zakon (NN broj 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 42/20.), Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza (NN broj 115/16., 130/17., 106/18. i 121/19.), Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN broj 108/17., 39/19.)