eBankarstvo

Početak rada HPB Bond Plus fonda - HPB Invest

Početak rada HPB Bond Plus fonda - HPB Invest

Obavještavamo vas da je 11.1.2018. završena početna ponuda udjela i prikupljanje sredstava za HPB Bond Plus fond te da je s navedenim datumom fond započeo s radom.
Sukladno tome, Društvo je ažuriralo i objavilo prospekt fonda na sljedećem linku: Prospekti i pravilaObavještavamo vas da je 11.1.2018. završena početna ponuda udjela i prikupljanje sredstava za HPB Bond Plus fond te da je s navedenim datumom fond započeo s radom.

Sukladno tome, Društvo je ažuriralo i objavila prospekt fonda na sljedećem linku: Prospekti i pravila