Obavijest o nebitnim promjenama prospekta i obveznog sadržaja Pravila

HPB Dionički fond, HPB Global fond, HPB Bond plus fond, HPB Kratkoročni obveznički kunski fond, HPB Kratkoročni obveznički fond, HPB Obveznički fond Prospekt Fonda promijenjen je na način da je u točki 9.6.6. ažurirano Načelo razmjernosti.

U točki 1.1.1. dodani su podaci o izmjenama i dopunama obveznog sadržaja Pravila.
Promjene nebitnih promjena prospekta, stupaju na snagu 11.04.2019. godine.

OPIS PROMJENE OBVEZNOG SADRŽAJA PRAVILA

HPB Dionički fond, HPB Global fond, HPB Bond plus fond, HPB Kratkoročni obveznički kunski fond, HPB Kratkoročni obveznički fond, HPB Obveznički fond
Pravila fonda izmijenjena i dopunjena su u točki 7. Naknada štete ulagateljima i/ili Fondu. Propisana je obveza naknade štete u slučaju pogrešnog izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu odnosno cijene udjela, kod nedopuštene povrede ograničenja ulaganja i u ostalim slučajevima odgovornosti Društva za štetu.

Za HPB Dionički fond, HPB Global fond, HPB Bond plus fond i HPB Obveznički fond u preostalom dijelu obvezni sadržaj izmijenjen je na način da su propisani elementi njegova sadržaja jasnije i detaljnije pojašnjeni kako bi ulagatelji u Fond o istima bili transparentnije informirani.

Za HPB Kratkoročni obveznički kunski fond, HPB Kratkoročni obveznički fond i HPB Obveznički fond korigiran je prag sa 1% na 0,7% između prvotno izračunate i naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan, a ispod kojeg praga se ne provodi naknada štete.

Promjene obveznog sadržaja pravila, stupaju na snagu 11.04.2019. godine.