Obavijest o nebitnim izmjenama prospekata UCITS fondova kojima upravlja HPB Invest d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo)

Poštovani,

Sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 136/19) u daljnjem tekstu: Zakon) Društvo je ažuriralo prospekte fondova kojima upravlja u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene prospekta.

Popis promjena za: HPB Dionički fond, HPB Global fond i HPB Kratkoročni obveznički kunski fond

U cijelom prospektu i pravilima promijenjen je izraz „nuđenje“ u „distribucija“ te „prodajni zastupnik/agent“ u „distributer ili osoba ovlaštena za distribuciju udjela“.

Izmijenjen je naziv točke 2.2. Profil tipičnog ulagatelja u Ciljano tržište ulagatelja, dodane su informacije o potrebnom znanju ulagatelja, toleranciji rizika vezanih za ulaganje i njegovoj sposobnosti podnošenja gubitka.

U točki 2.4. zamijenjen je povijesni prinos Fonda.

U točki 2.5. dodane su informacije o  način upravljanja fondom i korištenju referentnih vrijednosti.

U točki 5.3.ažurirane su informacije o odbijanju ugovora o ulaganju.

U točki 4.1. izmijenjena je definicija ukupne imovine Fonda.

Dodana je nova točka 5.6. Opoziv zahtjeva.

U točki 6.1. brisan je tekst o naknadi za upravljanje koja se smije zaračunati iz imovine drugih fondova jer su navedene informacije dostupne u točki 2.7.

U točki 9.2. ažurirani su životopisi članova Nadzornog odbora. Izjava Depozitara ažurirana je s novim podacima o članovima Uprave banke i Nadzornog odbora.

U točki 9. pravila (zaštita osobnih podataka) izmijenjena je rečenica o realizaciji prava ulagatelja.

Ispravljene su gramatičke greške u cijelom dokumentu.

Popis promjena za: HPB Bond Plus fond, HPB Obveznički fond i HPB Kratkoročni obveznički eurski fond

U cijelom prospektu i pravilima promijenjen je izraz „nuđenje“ u „distribucija“ te „prodajni zastupnik/agent“ u „distributer ili osoba ovlaštena za distribuciju udjela“.

Izmijenjen je naziv točke 2.2. Profil tipičnog ulagatelja u Ciljano tržište ulagatelja, dodane su informacije o potrebnom znanju ulagatelja, toleranciji rizika vezanih za ulaganje i njegovoj sposobnosti podnošenja gubitka.

U točki 2.4. zamijenjen je povijesni prinos Fonda.

U točki 2.5. dodane su informacije o aktivnom upravljanju fondom i ne korištenju referentnih vrijednosti.

U točki 4.1. izmijenjena je definicija ukupne imovine Fonda.

U točki 5.3. dodane su informacije o odbijanju ugovora o ulaganju.

Dodana je nova točka 5.6. Opoziv zahtjeva.

U točki 6.1. brisan je tekst o naknadi za upravljanje koja se smije zaračunati iz imovine drugih fondova jer su navedene informacije dostupne u točki 2.7.

U točki 9.2. ažurirani su životopisi članova Nadzornog odbora. Izjava Depozitara ažurirana je s novim podacima o članovima Uprave banke i Nadzornog odbora.

U točki 9. pravila (zaštita osobnih podataka) izmijenjena je rečenica o realizaciji prava ulagatelja.

Ispravljene su gramatičke greške u cijelom dokumentu.

HPB Invest
Uprava Društva
U Zagrebu, 14.2.2020. godine.

Novi prospekti objavljeni su na mrežnoj stranici HPB Investa pod Dokumenti i obrasci/Prospekti i pravila (link: https://www.hpb-invest.hr/dokumenti-i-obrasci).