Objave o riziku održivosti i štetnim učincima na održivost

Uredbom (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (u daljnjem tekstu:“ SFDR Uredba“) propisane su nove obveze objava vezane za održivost, a svrha tih objava je omogućiti i olakšati krajnjim ulagateljima donošenje odluke o ulaganju. Obveze iz SFDR uredbe nadopunjene su dodatnim obvezama iz Uredbe o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088), a koje imaju isti cilj.