Smanjenje upravljačke naknade

Uprava HPB Investa donijela je Odluku o smanjenju upravljačke naknade za razdoblje od 01.10.2019. do 31.10.2019. godine:

  • HPB Kratkoročni obveznički kunski fond: 0,20%,
  • HPB Kratkoročni obveznički eurski fond: 0,10%.