Smanjenje upravljačke naknade

Uprava HPB Investa donijela je Odluku o smanjenju upravljačke naknade za razdoblje od 01.06.2020. do 30.06.2020. godine:

  • HPB Kratkoročni obveznički kunski fond: 0,20%,
  • HPB Kratkoročni obveznički eurski fond: 0,10%.