Uprava i Nadzorni odbor

Boris Guljaš

Predsjednik Uprave HPB Investa

Boris Guljaš rođen je 1978. godine u Osijeku. Diplomirao je 2000. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Karijeru je započeo 2001. godine kao dealer u riznici Croatia banke u Zagrebu gdje je radio na poslovima vezanim uz devizno tržište te održavanje likvidnosti banke. Godinu dana kasnije prelazi u Sektor riznice Zagrebačke banke na mjesto tradera obveznicama pri čemu je bio zadužen za trgovanje vrijednosnim papirima, repo poslove, praćenje likvidnosti, internih i vanjskih regulatornih ograničenja i slično.

U studenom 2005. zapošljava se u HPB Investu gdje kao fond menadžer upravlja imovinom i prati likvidnost fondova te izrađuje dugoročne i kratkoročne projekcije njihovog kretanja na financijskim tržištima. U svibnju 2013. postaje predsjednik Uprave HPB Investa.

Tijekom 2011. godine dobiva licence za obavljanje poslova investicijskog savjetnika i za obavljanje brokerskih poslova.

Lidija Grbešić

Članica Uprave HPB Investa

Članica Uprave HPB Investa d.o.o. diplomirala je 1999. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Za vrijeme studija sudjelovala je u istraživanju tržišta investicijskih fondova i pohađa Lewisham College u Londonu. 2000. godine zapošljava se u Sektoru investicijskog bankarstva PBZ-a gdje radi na poslovima kreiranja instrukcija za depozitnu banku, cash flowa, izračuna dnevne valuacije i namire vrijednosnih papira.

2002. godine prelazi u PBZ Invest gdje u front office-u do 2004. godine radi kao fond menadžer, specijalizirana za money market instrumente, trezorske zapise, komercijalne zapise, kratkoročne državne i korporativne obveznice. Postaje direktoricom front office-a u PBZ Investu koji upravlja s pet otvorenih investicijskih fondova. U Hrvatskoj poštanskoj banci započinje s radom u svibnju 2005. godine na mjestu investicijskog savjetnika u Sektoru investicijskog bankarstva. Član uprave HPB Investa postaje 1. kolovoza 2005. godine.

Pohađala je niz obrazovnih i stručnih programa poput Finance training seminara, edukacije u NEXTRI (Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Banca Intese). Položila je ispite za investicijskog savjetnika i obavljanje brokerskih poslova.

Nadzorni odbor

Antonijo Lokas, predsjednik Nadzornog odbora

Diplomirao je 1999. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Poslovnu karijeru započeo je 2000. u Sektoru riznice Hrvatske poštanske banke kao specijalist u kojem 2003. godine postaje glavni diler, a iste godine i rukovoditelj Odjela za poslovanje vrijednosnim papirima. 2004. godine polože ispit za ovlaštenog investicijskog savjetnika te ovlaštenog posrednika – brokera. 2005. godine prelazi na funkciju izvršnog direktora Direkcije trgovanja, a 2008. godine postaje pomoćnik izvršnog direktora Sektora riznice. Od 2009. obnaša funkciju izvršnog direktora Sektora riznice. Kroz bogatu karijeru sudjelovao je u brojnim projektima i stručnim timovima na projektima. Član je udruge ACI-Croatia od 2001 godine.

Boris Bekavac, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Diplomirao je 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Organizacija i management te magistrirao 2007. godine, smjer Financije i bankarstvo. Poslovnu karijeru u bankarstvu započeo je 1999. godine u Zagrebačkoj banci u Sektoru poslovanja sa stanovništvom, gdje je prošao kroz sve operativne razine u dijelu upravljanja prodajom i razvoja proizvoda. 2005. godine preuzima funkciju direktora Upravljanja prodajom i razvoja proizvoda financiranja. 2009. godine prelazi u UniCredit Bank d.d. BiH na mjesto zamjenika predsjednika Uprave gdje je odgovoran za područja poslovanja s građanima, pravnim osobama te podršku poslovanju. U razdoblju od  2011. do 2012. obnašao je funkciju predsjednika Nadzornog odbora UniCredit Leasing d.o.o. BiH. U razdoblju od 2012. pa do kraja 2015. bio je angažiran na poslovima strateškog savjetovanja u bankarskom i realnom sektoru, te je obnašao funkciju zamjenika predsjednika Uprave Stanić beverages d.o.o. Trenutno je zaposlen u Hrvatskoj poštanskoj banci kao direktor direkcije poslovanja s financijskim institucijama i EU fondovima. Profesionalna znanja razvijao je kroz niz edukativnih programa, kako u dijelu stručnih specijalističkih znanja, tako i u dijelu upravljanja i vođenja.

David Tomašek, član Nadzornog odbora

Diplomirao je u prosincu 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Gospodarska analiza i razvoj.  Od veljače 2008. do danas zaposlen je u Hrvatskoj poštanskoj banci u domeni računovodstva i financijske kontrole. Nakon pripravničkog staža u prvoj godini, do 2010. radi kao stručni suradnik za poslove troškovnog kontrolinga i pomoćne poslove financijskog izvještavanja. Od 2010. do 2011. kao specijalist za operativno planiranje i analizu. Početkom 2012. postaje ekspert za poslove nestandardiziranog izvještavanja Uprave i managementa. Krajem 2012. imenovan je direktorom Direkcije kontrolinga i upravljačkog izvještavanja, a u veljači 2017. postaje zamjenik izvršnog direktora Sektora upravljanja financijama, a u ožujku 2018. izvršni direktor Sektora upravljanja financijama na kojoj funkciji je i danas. U 2013. sudjelovao je u užem timu zaduženom za koordinaciju aktivnosti između stručnih službi Banke i konzultanata prilikom dubinskog snimanja Hrvatske poštanske banke od strane Erste & Steiermarkische i OTP Banke. U razdoblju od ožujka 2017. do ožujka 2018. bio je član Nadzornog odbora za rizike i reviziju HPB-Stambene štedionice, a u ožujku 2018. imenovan je članom Nadzornog odbora HPB-nekretnina.