Uredba o novčanim fondovima

Dana 21. srpnja 2018. na snagu je stupila tzv. Uredba o novčanim fondovima (točnije: Uredba (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima) koja je uvela važne promjene u poslovanju novčanih investicijskih fondova uslijed čega je Uprava HPB Investa (dalje Društvo) donijela odluku da Društvo od 21. srpnja 2018. ne upravlja novčanim fondovima.

HPB Novčani fond promijenio je naziv u HPB Kratkoročni obveznički kunski fond, a HPB Euronovčani fond u HPB Kratkoročni obveznički eurski fond.

Sve promjene vezane uz HPB Kratkoročni obveznički kunski fond možete pronaći na sljedećoj stranici:

Sve promjene vezane uz HPB Kratkoročni obveznički eurski fond možete pronaći na sljedećoj stranici: