eBankarstvo

Izuzeće kod oporezivanja kapitalnih dobitaka i izvješćivanje putem Obrasca JOPPD - HPB Invest

Izuzeće kod oporezivanja kapitalnih dobitaka i izvješćivanje putem Obrasca JOPPD - HPB Invest

Porezni obveznici koji su ostvarili ukupan dohodak od kapitala u tuzemstvu posredstvom financijskih posrednika, po osnovi kapitalnih dobitaka u 2017. godini te su o istome dobili potvrdu (obavijest) na svoju kućnu adresu, a ostvareni kapitalni dobitak prema dostavljenoj obavijesti je manji od 112,00 kuna te bi obveza poreza na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka, primjenom prosječne stope prireza od 12%, iznosila ukupno do 15,00 kuna,  NISU u obvezi dostaviti Obrazac JOPPD do 28. veljače 2018. godine.
Obavijest Porezne uprave nalazi se na sljedećem linkU: Obavijest Porezna uprava – PoveznicaPorezni obveznici koji su ostvarili ukupan dohodak od kapitala u tuzemstvu posredstvom financijskih posrednika, po osnovi kapitalnih dobitaka u 2017. godini te su o istome dobili potvrdu (obavijest) na svoju kućnu adresu, a ostvareni kapitalni dobitak prema dostavljenoj obavijesti je manji od 112,00 kuna te bi obveza poreza na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka, primjenom prosječne stope prireza od 12%, iznosila ukupno do 15,00 kuna,  NISU u obvezi dostaviti Obrazac JOPPD do 28. veljače 2018. godine.

Obavijest Porezne uprave nalazi se na sljedećem linkU: Obavijest Porezna uprava – Poveznica