eBankarstvo

Produžetak akcije smanjenih upravljačkih naknada - HPB Invest

Produžetak akcije smanjenih upravljačkih naknada - HPB Invest

Uprava HPB Investa donijela je odluku o nastavku akcije smanjenih upravljačkih naknada, koja će trajati od 1.3.2018. do 31.3.2018., a iznosit će:
HPB Novčani fond: 0,30%
HPB Euronovčani fond: 0,10%