eBankarstvo

Promjena naziva HPB Kratkoročnog obvezničkog kunskog fonda

Promjena naziva HPB Kratkoročnog obvezničkog kunskog fonda
S obzirom na ulazak Republike Hrvatske u Eurozonu te prelazak s hrvatske kune na euro, HPB Kratkoročni obveznički kunski fond postaje također eurski fond te mijenja naziv u HPB Kratkoročni obveznički fond.