Obavijest o nebitnim izmjenama prospekata UCITS fondova

Društvo je ažuriralo prospekte svih fondova kojima upravlja u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene prospekta.

Promjene su nastala u točki 9.2. Životopis članova Nadzornog odbora:

  • Izmijenjena je funkcija Borisa Bekavca, člana Nadzornog odbora. Rečenica Trenutno je zaposlen u Hrvatskoj poštanskoj banci kao Izvršni direktor Sektora poslovanja s velikim poduzećima i javnim sektorom.“ mijenja se i sada glasi „Trenutno je zaposlen u Hrvatskoj poštanskoj banci kao Direktor Direkcije poslovanja s financijskim institucijama i EU fondovima.“
  • Izmijenjena je funkcija Davida Tomašeka, člana Nadzornog odbora. Rečenica „U prosincu 2012. imenovan je za direktora Direkcije kontrolinga i upravljačkog izvještavanja, na kojoj funkciji je i danas.“ mijenja se i glasi „U prosincu 2012. imenovan je za direktora Direkcije kontrolinga i upravljačkog izvještavanja.“ Dodaje se rečenica „Od  veljače 2017. do ožujka 2018.  obnašao je funkciju zamjenika Izvršnog direktora Sektora upravljanja financijama. Trenutno je zaposlen u Hrvatskoj poštanskoj banci kao Izvršni direktor Sektora upravljanja financijama.“

Novi prospekti objavljeni su na mrežnoj stranici HPB Investa pod Dokumenti i obrasci/Prospekti i pravila (link: https://www.hpb-invest.hr/dokumenti-i-obrasci).